Chované druhy:

 

 

Rozela Penantová

 Latínsky názov: Platycercus elegans

Rozela Pestrá

 Latínsky názov: Platycercus eximius

Papagáj Spevavý

 Latínsky názov: Psephotus haematonotus

Korela Chocholatá

 Latínsky názov: Nymphicus hollandicus

Kakariki červenočelý

 Latínsky názov: Cyanoramphus novaezealandiae